FALUGYŰLÉS 2012. december 4.

FALUGYŰLÉS
2012. december 4.
M E G H Í V Ó
2012. december 4-én (kedd) 17.00 órára
Mérges Község Önkormányzatának közmeghallgatással egybekötött ülését

A Mérges Önkormányzati Hivatalba összehívom, melyre Önt a napirend tárgyalására, tisztelettel meghívom.


N A P I R E N D I  J A V A S L A T


1./ Napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2012 évi tevékenységéről.
Előadó: Balázs Vince polgármester

2./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester

Mérges, 2012. november 19.


Balázs Vince s.k.
polgármester